Quy định lãi suất cầm đồ hiện nay


Tìm về một số quy định lãi suất cầm đồ hiện nay

 
Khái niệm cầm đồ là một khái niệm khi nhắc tới thì mọi người biết ngay về cầm đồ trong cuộc sống hiện nay. Khi nhắc tới đi cam do thì sợ nhất là cho vay nạn lãi với lãi suất rất cao, và khó có khả năng lấy lại đồ dùng khi mình mang đi cầm cố. Vì vậy, mà xuất hiện thêm một cái tội đó là tội cho vay nạn lãi là hành vi bị cấm của bộ luật hình sự hiện nay. Và cầm đồ là một hình thức kinh doanh được pháp luật luật công nhận nhưng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật nhà nước.
 
cam xe may
Ảnh minh họa: Dịch vụ cầm xe máy lãi suất thấp

 
Vì vậy, từ khi hình thức kinh doanh cầm đồ ra đời từ rất lâu rồi cho đến nay  thì cũng kèm theo quy định lãi suất cầm đồ theo bộ luật hình sự nhà nước ban hành ngày 3 tháng 10 năm 1995 vì thế mà lãi suất cầm đồ cũng được nhắc tới nhiều hơn, kiểm soát được chặt chẽ hơn. Và trong đó, dịch vụ cầm đồ ngày càng nhiều mà đòi hỏi người vay phải có tài sản cầm cố để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của mình ghi trong họp đồng cầm cố lãi suất.

Theo những thông tư cũng quy định về lãi suất của dịch vụ cầm đồ như sau:

+ Mức vay tiền vay cầm đồ không quá  65% giá trị tài sản cầm  cố, tính theo thời điểm ký họp đồng cầm cố tài sản, và cũng có thể vay tối đa 80 % giá trị tài sản đó. Thông tin trên là cho  biết thêm về tiền  vay cầm đồ, còn lãi suất cầm đồ và kèm theo phí cầm đồ đó là:
+ Lãi suất  tối đa không quá 4,2 % / tháng, tính lên số tiền vay của mỗi lần cầm đồ, và có trường hợp nếu bên cầm đồ muốn vay nóng ngắn hạn (dưới 15 ngày)  thì lãi suất và phí cầm đồ không quá 0,3% / ngày.
 
cam do nha cua
Ảnh minh họa: Dịch vụ cầm giấy tờ nhà đất
 
Vì vậy, mà bên kinh doanh cầm đồ cần phải tuân thủ đúng theo quy định lãi suất hiện hành để hạn chế tránh vào vi phạm pháp luật với lãi suất nạn lãi cao. Vì vậy, dịch vụ cầm đồ ra đời cũng có nhiều cái lợi, bên cạnh cũng có nhiều cái hại, mà mọi người cần phải biết đến.
 
Minh Xuyên