BÁN EX 135 CÒN RẤT MỚI


EX 135 CŨ, CÒN RẤT MỚI, BIỂN SỐ HCM, MÁY MÓC NGUYÊN ZIN, XE CHẠY TỐT.CÓ NHIỀU EX 135 KHÁC NHAU.GIẤY TỜ SANG TÊN ĐẦY ĐỦ.

 

 

GIÁ : 32.000.000.